Το λογισμικό Windy (Μέρος του υλικού από την επιμορφωτική συνάντηση Γεωλογίας ? Γεωγραφίας Γυμνασίου ? Τρίτη 8/12/2020)

Δημιουργία υλικού: Γιώργος Κορακάκης, Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ομόνοιας

Πληροφορίες και φύλλο εργασίας.