Επικοινωνία

Επικοινωνία με το Ε.Κ.Φ.Ε. Ηλιούπολης

Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Ηλιούπολης: Παναγιώτης (Τάκης) Λάζος, Φυσικός

Συνεργάτης: Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, Χημικός

Τηλέφωνο επικοινωνίας210 9950144

Ταχυδρομική διεύθυνση: Βουλιαγμένης 525 & Παπαναστασίου

Ηλιούπολη, Τ.Κ. 16341

Ε-mail: mail@ekfe-ilioup.att.sch.gr

Η είσοδος για το Ε.Κ.Φ.Ε. Ηλιούπολης είναι επί της οδού Παπαναστασίου, ακριβώς μετά την πίστα skateboard.

Η θέση του Ε.Κ.Φ.Ε. Ηλιούπολης σε κλασικό χάρτη…

…και σε φωτογραφία.