Διάφορα παλαιότερα έγγραφα

13-11-2017:   Μη αλλαγή χρήσης των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (Σ.Ε.Φ.Ε.) σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης (έγγραφο)

31-10-2017:   Κοινή χρήση Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (Σ.Ε.Φ.Ε.) από συστεγαζόμενες σχολικές μονάδες (έγγραφο)

13-10-2016:   Επιλογή και αρμοδιότητες του/της Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (Y.Σ.Ε.Φ.Ε.) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) (έγγραφο)

11-05-2016:   Ορισμός και Ωράριο Υπευθύνων Σχολικών εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών ΦΕΚ83/Τεύχος Α/11-5-2016, Άρθρο 66, Παρ. 14, σελ 2101) (ΦΕΚ)

21-11-2005:   Μη αλλαγή χρήσης των εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών των σχολείων (έγγραφο)

23-06-2000:   Λειτουργία Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια και τα Ενιαία Λύκεια (έγγραφο)