Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων

2020: Διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα της Γεωλογίας ? Γεωγραφίας του Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020 ? 2021. (έγγραφο)

2020: Διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα της φυσικής, της χημείας και της βιολογίας του Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020 ? 2021. (έγγραφο)

2020: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών στις Α΄, Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄, Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2020 ? 2021 (έγγραφο)