Ετικέτα: Ήχος

0

Παρουσίαση πειραμάτων επίδειξης για τον ήχο και το φαινόμενο της φωτοελαστικότητας

Βιντεοσκοπημένη παρουσίαση πειραμάτων από τον υπεύθυνο του Ε.Κ.Φ.Ε. Ηλιούπολης για τον ήχο και το φαινόμενο της φωτοελαστικότητας. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στην Εταιρεία των Φίλων του Λαού και η βιντεοσκόπηση έγινε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

0

Online γεννήτρια συχνοτήτων

Online γεννήτρια συχνοτήτων που παράγει συχνότητες στην περιοχή 1 έως 20154 Hz. Χρήσιμη για την παρουσίαση των ορίων ακουστότητας και για πειράματα σχετικά με τον ήχο. Αν ανοίξουμε τη γεννήτρια συχνοτήτων σε δύο παράθυρα...

Υλικό από την επιμορφωτική συνάντηση Φυσικής Γυμνασίου (Τρίτη 15/12/2020) από το ΕΚΦΕ Ηλιούπολης.

Το υλικό περιλαμβάνει δύο φύλλα εργασίας σε αντίστοιχα αρχεία zip. Στο πρώτο αρχείο υπάρχει φύλλο εργασίας και δύο αρχεία ήχου mp3. Πρόκειται για πρόταση ανάλυσης ηχητικών κυμάτων με την δωρεάν εφαρμογή Phyphox για android...