Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής Λυκείου: Tracker? ψηφιακό εργαλείο επεξεργασίας πειραματικών δεδομένων (2018-2019)

Μπορείτε να κατεβάσετε το εργαλείο και τις οδηγίες χρήσης από τη διεύθυνση: https://physlets.org/tracker/

Τα βίντεο από τα πειράματα που επεξεργαστήκαμε στο εργαστήριο: robotελεύθερη πτώσηκεκλιμένο επίπεδο

Ίσως σας ενδιαφέρουν…