Νομοθεσία και ενημέρωση PDF Εκτύπωση E-mail

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών 2016-2017

Μαθήματα Γυμνασίου

Μαθήματα Γενικού Λυκείου

Μαθήματα ΕΠΑΛ

 

Χρήσιμα

Εργονομική Διευθέτηση των Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών

Διευθέτηση χώρου - οργανοθηκών Σ.Ε.Φ.Ε.

Αρχείο Σ.Ε.Φ.Ε.

Υπόδειγμα ηλεκτρονικής κατάστασης οργάνων

Εταιρείες εργαστηριακού εξοπλισμού

Υπόδειγμα κανονισμού λειτουργίας Σ.Ε.Φ.Ε.

Οργάνωση και εκτέλεση εργαστηριακής άσκησης

Οδηγίες ασφάλειας εργαστηρίου

Εγχειρίδιο Οδηγιών για τη χρήση χημικών ουσιών του ΣΕΦΕ (SIGMA-ALDRICH Ltd.)

πρώτες Βοήθειες (CEDERROTHS)

Αξιολόγηση εργαστηριακών ασκήσεων

Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα

Οργανωτικά θέματα υπηρεσιών και σχολικών μονάδων (Νόμος 2986/02 - ΦΕΚ 24 Α΄/2002)

Επιλογή Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ) & Διευκρινήσεις (2012-2013)

Χρήση Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών

Μετακίνηση ειδών εξοπλισμού ΣΕΦΕ

Μη κατάργηση κτηριακών υποδομών

Διευθέτηση ωραρίου καθηγητών ΠΕ04

Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων (ΠΔ 17/1996 - ΦΕΚ 11Α΄/1995)