Υπεύθυνοι και Συνεργάτες του Ε.Κ.Φ.Ε. Ηλιούπολης.. PDF  | Εκτύπωση |  E-mail

Σχολικό Έτος 2016-2017:

Υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Ηλιούπολης: Σάλτα Κατερίνα, Χημικός


Σχολικό Έτος 2014-2015:

Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Ηλιούπολης: Δόσης Σωτήρης, Φυσικός

Συνεργάτες:

 

Σχολικό Έτος 2013-2014:

Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Ηλιούπολης: Δόσης Σωτήρης, Φυσικός

Συνεργάτες:


Σχολικό Έτος 2012-2013:

Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Ηλιούπολης: Δόσης Σωτήρης, Φυσικός

Συνεργάτες:


Σχολικό Έτος 2011-2012:

Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Ηλιούπολης: Παναγούλιας Κωνσταντίνος, Φυσικός

Συνεργάτες:

Κοζάνογλου Αικατερίνη, Βιολόγος

Βελέντζας Αθανάσιος, Φυσικός

Αλεξόπουλος Παναγιώτης, Χημικός


Σχολικό Έτος 2010-2011:

Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Ηλιούπολης: Παναγούλιας Κωνσταντίνος, Φυσικός

Συνεργάτες:

Κουντούπης Ηλίας, Βιολόγος

Λουλάκη Κατερίνα, Φυσικός

Γκιόλμας Αριστοτέλης, Φυσικός

Βλάσση Μαρία,ΧημικόςΣχολικό Έτος 2009-2010:Υπεύθυνος : Παναγούλιας Κωνσταντίνος, Φυσικός

Συνεργάτες:

Κουντούπης Ηλίας, Βιολόγος

Λουλάκη Κατερίνα, Φυσικός

Μαλατέστα Αθηνά, Φυσικός

Μαρμαρινός Κώστας, Γεωλόγος-Γεωφυσικός

Ραγάζος Γιάννης,ΧημικόςΣχολικό Έτος 2008-2009:Υπεύθυνος: Παναγούλιας Κων/νος, Φυσικός

Συνεργάτες:

Μπαφάκη Παναγιώτα, Χημικός

Δρακωνάκη Ναταλία, Βιολόγος

Αρλαπάνος Γιώργος, Βιολόγος


Σχολικό Έτος 2007-2008: Υπεύθυνος: Παναγούλιας Κων/νος, Φυσικός

Συνεργάτες:

Χατζή Δήμητρα, Χημικός

Δρακωνάκη Ναταλία, Βιολόγος


Σχολικό Έτος 2006-2007: Υπεύθυνος: Χουμανίδης Π/της, Φυσικός

Συνεργάτες:

Χατζή Δήμητρα, Χημικός

Γκαράς Γιώργος, Φυσικός

Δρακωνάκη Ναταλία, Βιολόγος


Σχολικό Έτος 2005-2006: Υπεύθυνος: Χουμανίδης Π/της, Φυσικός

Συνεργάτες:

Ντασένου Ουρανία, Βιολόγος

Χατζή Δήμητρα, Χημικός

Περιστερόπουλος Περικλής, Φυσικός


Σχολικό Έτος 2004-2005: Υπεύθυνος: Χουμανίδης Π/της, Φυσικός

Συνεργάτες:

Ντασένου Ουρανία, Βιολόγος

Περιστερόπουλος Περικλής, Φυσικός

Τυράσκη Σ., Φυσικός


Σχολικό έτος 2003-2004: Yπεύθυνη: Μαυρόματου Κλαίρη, Φυσικός

Συνεργάτες:

Ντασένου Ουρανία, Βιολόγος


Σχολικό έτος 2002-2003: Υπεύθυνη: Μαυρόματου Κλαίρη, Φυσικός

Συνεργάτες:

Ντασένου Ουρανία, Βιολόγος


Σχολικό έτος 2001-2002: Υπεύθυνη: Μαυρόματου Κλαίρη, Φυσικός

Συνεργάτες:

Ντασένου Ουρανία, Βιολόγος

Λιαρμακόπουλος Ιωάννης, Φυσικός


Σχολικό έτος 2000-2001: Υπεύθυνη: Μαυρόματου Κλαίρη, Φυσικός

Συνεργάτες:

Ντασένου Ουρανία, Βιολόγος

Προβής Νικόλαος, Χημικός


Έτος ίδρυσης 1999