Βιολογία Λύκειο/ ΕΠΑ.Λ. PDF  | Εκτύπωση |  E-mail

Χρήση μικροσκοπίου (Παρουσίαση 2013 Θοδωρής Ορεινός)

Υποδοχείς πίεσης και θερμοκρασίας , μελέτη του βαθμού ευαισθησίας του δέρματος(Α΄  Λυκ) Πειραματική διαδικασία 2011 Φύλλα εργασίας2011              

Υποστήριξη διδασκαλίας

Κυτταρικός Κύκλος & Μίτωση - Μείωση, Β' και Γ' Λυκείου (Παρουσίαση)2010

Μελέτη καρυότυπου, Γ' Λυκείου Κατεύθυνσης    (Παρουσίαση)2010

Το τυπικό ζωικό κύτταρο (Παρουσίαση)2010 Β΄Τάξη Λυκείου Γ.Π.

Το τυπικό φυτικό κύτταρο (Παρουσίαση)2010 Β΄Τάξη Λυκείου Γ.Π.

Οι μύκητες και οι μυκητιάσεις (Παρουσίαση2010) Γ΄Τάξη Λυκείου Γ.Π.

Τα βακτήρια και οι ασθένειες (Παρουσίαση)2010 Γ΄Τάξη Λυκείου Γ.Π.

Υποστήριξη εργαστηριακών ασκήσεων

Διαχωρισμός DNA από Μπανάνα (Γ΄ Τάξη Λυκείου- Γ΄Τάξη Γυνασίου)

 

Απομόνωση DNA από ντομάτα και απο ανθρώπινα επιθηλιακά κύτταρα

Πειραματική διαδικασία 2011 Φύλλα εργασίας μαθητή 2011  

Φωτοσυνθετικές χρωστικές: Απομόνωση - διαχωρισμός - απορρόφηση του ορατού φωτός(Β΄ Τάξη Λυκείου γενικής παιδείας)
Φύλλα εργασίας2011

Ζύμωση  (Β΄ Τάξη Λυκείου γενικής παιδείας)
Φύλλο εργασίας2011

Μικροσκοπική παρατήρηση πυρήνων μετά από χρώση, στομάτων φύλλων και καταφρακτικών κυττάρων 
Φύλλα εργασίας2009

Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων-Κυτταρογενετική ανάλυση καρυότυπου Ασκ. 1&3 Γ΄Λυκείου Θ.Κ.)- Μικροσκοπική παρατήρηση μόνιμου παρασκευάσματος ανθρώπινου χρωμοσώματος
Φύλλα εργασίας2008

Καλλιέργεια βακτηρίων-Επιπτώσεις ρυπαντών στη ζωή των κυττάρων (Ασκ. 1&6 Γ΄Λυκείου Γ.Π., Γ'ΕΠΑ.Λ.)

Παρατήρηση μικροοργανισμών σε στερεή καλλιέργεια2010
Καλλιέργεια μικροοργανισμών σε στερεό θρεπτικό μέσο
Επίδραση των ρύπων στη ζωή των κυττάρων
Το ξίνισμα του γάλακτος

Μικροσκοπική παρατήρηση μόνιμων παρασκευασμάτων αίματος και όρχεως - ωοθήκης (Β΄Λυκείου Επιλογής Θ.Κ.)

Παρουσίαση1η 2008 Παρουσίαση 2η 2010

Ανίχνευση και μετουσίωση πρωτεϊνών - Δράση ενζύμων

Φύλλα εργασίας2009