Βιολογία Γυμνάσιο PDF  | Εκτύπωση |  E-mail


Η σημασία του φωτός για τη φωτοσύνθεση - Η μεταφορά ουσιών στα φυτά - Ανίχνευση αμύλου σε φύλλο φυτού - Ανίχνευση λιπών, πρωτεϊνών, σακχάρων και αμύλου σε τρόφιμα  (Ασκ.4,5,7,10 Α΄Τάξη)

Φύλλα εργασίας 2008 - Αρχείο Excel 2008 (μεταφορά ουσιών στα φυτά)

 

Χρήση μικροσκοπίου - Μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών και ζωικών κυττάρων (Ασκ. 1&2 Α΄Γ/σιου) - Παρατήρηση πρωτόζωων - Παρατήρηση φυτικών και ζωικών ιστών (Ασκ.1,2,4 Γ΄Τάξη)

Φύλλο εργασίας(σελ 1-16) 2008 - Φύλλο εργασίας(σελ 17-33) 2008

Φύλλο εργασίας(Α' και Γ' Γυμνασίου)2010

 

Παρατήρηση χρωμοσωμάτων, απομόνωση νουκλεϊκών οξέων, η επέμβαση της τύχης στη δημιουργία γαμετών (Ασκ. 9,10 & 11 Γ΄ Τάξη) Φύλλα εργασίας 2008

 

Ανίχνευση αμύλου σε φύλλο φυτού (Α Γυμνασίου)

Φύλλο εργασίας 2010

 

Ανίχνευση του οξυγόνου που παράγεται κατά τη φωτοσύνθεση(Α΄Γυμνασίου)

Φύλλο εργασίας (2009)

 

Πληροφορίες για την εξέλιξη του μυοσκελετικού και αναπαραγωγικού συστήματος (για την Α' Γυμνασίου) Παρουσίαση (2010)

 

Συστατικά των οστών και ο ρόλος τους (για την Α' Γυμνασίου) Φύλλο Εργασίας (2012)

 

Ανίχνευση λιπών, πρωτεϊνών, σακχάρων και αμύλου σε τρόφιμα (Α΄Γυμνασίου)

Φύλλο εργασίας 2009

 

Η μεταφορά ουσιών στα φυτά( Α Γυμνασίου)

Φύλλο εργασίας 2010 Φύλλο εργασίας (2012)

 

Η σημασία του φωτός για τη φωτοσύνθεση( Α Γυμνασίου)

Φύλλο εργασίας (2010)

 

Διαχωρισμός DNA από Μπανάνα (Γ΄ Τάξη Λυκείου- Γ΄Τάξη Γυμνασίου)   Φύλλα εργασίας 2009

 

Μοντέλα DNA - χρωματίνης (Β΄ Λυκείου- Γ΄ Γυμνασίου)   Φύλλα εργασίας (2012)

 

Δειγματικές διδασκαλίες Βιολογίας- Διδακτικοί στόχοι (Γ Γυμνασίου)

Ασκήσεις μικροσκοπικής παρατήρησης  2011 - Φύλλα εργασίας 2011

- Σχέδια μαθήματος για ασκήσεις μικροσκοπικής παρατήρησης2011