Χημεία Λύκειο/ ΕΠΑ.Λ. PDF  | Εκτύπωση |  E-mail
     Υλικό για project (Α΄Λυκείου και Χημεία Β΄ Λυκείου Γεν Παιδείας) 

Καθοδηγούμενη διερευνητική εφαρμογή για τον υπολογισμό και τη σύγκριση αλκοολικών βαθμών διαφόρων αλκοολούχων ποτών, μέσω του συνδυασμού τριών εκπαιδευτικών λογισμικών  (2012)

  Πυροχημική ανίχνευση μετάλλων (Α΄Λυκείου)

Φύλλο εργασίας(2010)


Εύρεση του pH διαλυμάτων με τη χρήση δεικτών (Α΄ Λυκείου)

Φύλλο εργασίας


Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων(Α΄ Λυκείου)

Φύλλο εργασίας(2011) - Διαφάνειες(2011)

Ανίχνευση ιόντων αλογόνων(2012)

Σειρά δραστικότητας αλογόνων(2012)   

 

Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης -

Αραίωση διαλυμάτων(Α΄ Λυκείου)

Φύλλο εργασίας2011


Εύρεση του pH διαλυμάτων (Α΄ ΕΠΑ.Λ.)

Φύλλο εργασίας


Περιεκτικότητα Διαλυμάτων (Α΄ ΕΠΑΛ)

Φύλλα εργασίας


Υπολογισμός θερμότητας αντίδρασης  (Β΄ Λυκ. ΘΚ)

Φύλλο εργασίας2010 Επιπλέον υλικό (2012)


Μετρώντας τις <<Θερμίδες των τροφίμων>> (Β΄ Λυκ. ΘΚ)

Φύλλο εργασίας2010


Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν (Β΄ Λυκ. ΘΚ)

Φύλλο εργασίας - Αρχείο Excel -  Φύλλο εργασίας2010

Tο αυτοαναφλεγόμενο κερί 2010 -  Διαλύματα για χημικό ρολόι

Φύλλο εργασίας (2012)

Φύλλο εργασίας (2013)

Απόδοση αντίδρασης (Β΄ Λυκ. ΘΚ) Φύλλο εργασίας (2012)


Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής (Β΄ Λυκ. ΘΚ)

Φύλλο εργασίας2011 - Διαφάνειες2011

Δραστικότητα μετάλλων (2012) Δένδρο Αφροδίτης (2012)

Φύλλο εργασίας (2013)

 

Όξινος χαρακτήρας καρβοξυλικών οξέων (Β΄Λυκείου Γεν Παιδείας)

Φύλλο εργασίας2011 Επιπλέον υλικό 2011

Μαγικό υγρό για σταλαγμίτες (2012)

 

 

Παρασκευή στερεού οινοπνεύματος (Β΄Λυκείου Γεν Παιδείας) Παρουσίαση 2011


Παρασκευή και οξείδωση αιθανόλης (Β΄Λυκείου Γεν Παιδείας)

Φύλλο εργασίας2010 Επιπλέον υλικό 2011

 

Παρασκευή σαπουνιού (Β΄ Λυκείου ΓΠ, Β' ΕΠΑ.Λ.)

Φύλλο εργασίας(2011) Φύλλο εργασίας(2012) Παρουσίαση(2012)

 

Ογκομέτρηση με τη χρήση του Multilog (Γ΄ Λυκείου ΘΚ)

Φύλλο εργασίας Φύλλο εργασίας 2011


Παρασκευή και ανίχνευση αλδεϋδών (Γ΄ Λυκείου ΘΚ)

Φύλλο εργασίας(2013)

Παρασκευή και ιδιότητες ρυθμιστικών διαλυμάτων (Γ΄ Λυκείου ΘΚ)

Φύλλο  εργασίας 2010   Φύλλο  λύσεων( 2012)