Χημεία Γυμνάσιο PDF  | Εκτύπωση |  E-mail

 

Δυνατότητα διάλυσης διάφορων υλικών στο νερό (Β΄ Τάξη)

Φύλλο εργασίας 

Διαχωρισμός μίγματος (Β΄ Τάξη)

Με χρωματογραφία σε κιμωλία (2012) ή Με απόσταξη (2012)


Μέτρηση της %V/V περιεκτικότητας του οξυγόνου στον αέρα  (Β΄ Τάξη) Φύλλο εργασίας(2010)


Στοιχεία-ενώσεις-μείγματα-διαλύματα 2011 (απο Ι.Βλάχο σχ σύμβουλο ΠΕ4)


Παρασκευή διαλύματος %w/w και %v/v περιεκτικότητας - σύγκριση με την πυκνότητα (Β΄ Τάξη) Φύλλο εργασίας 2011


Ασημένια και χρυσά νομίσματα - πείραμα εντυπωσιασμού (Γ΄ Τάξη) Φύλλο εργασίας 2011


Δείκτης κόκκινο λάχανο, μετωπικό πείραμα (Γ΄ Τάξη)

Φύλλο εργασίας για μετωπικό ή Παρουσίαση δείκτες (2012)

Φύλλο εργασίας για επίδειξη


Επίδραση των διαλυμάτων οξέων στα μέταλλα - (Γ΄ Τάξη)

Φύλλο εργασίας2010


Σύγκριση δραστικότητας σιδήρου - χαλκού- (Γ΄ Τάξη)

Φύλλο εργασίας   (2012)


Δειγματικές διδασκαλίες στη Χημεία Γ Γυμνασίου

Ιόντα - Οξέα - Βάσεις - Εξουδετέρωση  (Γ΄ Τάξη)

Σχέδιο μαθήματος(2011) -Το νερό που γίνεται κρασί (2012)
Φύλλο εργασίας(2011)
   Υλικό για  Χημεία Γ΄ Γυμνασίου

Καθοδηγούμενη διερευνητική εφαρμογή για τον υπολογισμό και τη σύγκριση αλκοολικών βαθμών

διαφόρων αλκοολούχων ποτών, μέσω του συνδυασμού τριών εκπαιδευτικών λογισμικών  (2012)