Φυσική Λύκειο/ ΕΠΑ.Λ. PDF  | Εκτύπωση |  E-mail

 

Μελέτη Ευθύγραμμης Ομαλά Επιταχυνόμενης κίνησης (Ασκήσεις κινηματικής και μέτρηση του g με τα νέα όργανα μηχανικής) (Α΄Λυκείου, Α' ΕΠΑ.Λ.)

Φύλλο εργασίας και Excel υπολογισμών και διαγραμμάτων
(σχ. έτος 14-15)

Φύλλα εργασίας - Στοιχεία οργάνων μηχανικής

Φύλλα εργασίας ΕΟΕΚ_Φωτοπύλες (σχ. έτος 13-14)

 

Διατήρηση μηχανικής ενέργειας (Α΄Λυκείου, Α΄ΕΠΑ.Λ.)

Φύλλο εργασίας (σχ. έτος 12-13(με τη χρήση Multilog)

Φύλλο εργασίας (σχ. έτος 13-14) (με τη χρήση Φωτοπύλης)(Ecxel υπολογισμών με φωτοπύλη)

Φύλλο εργασίας (σχ. έτος 13-14)(με τη χρήση Loger Pro)(Excel υπολογισμών με Loger Pro)

Φύλλο εργασίας (σχ. έτος 14-15)(με τη χρήση Tracker)


Υπολογισμός συντελεστή τριβής( Α΄Λυκείου)

Φύλλο εργασίας2010

 

Συνισταμένη δυνάμεων( Α΄Λυκείου)

Φύλλο εργασίας2012 Παρουσίαση 2012


Χαρακτηριστική καμπύλη ηλεκτρ. πηγής (Α΄Λυκείου )

Φύλλο εργασίας2011 - Αρχείο Excel -

Μελέτη με Multilog (σχ. έτος 12-13)

 

Ενεργειακή μελέτη ηλεκτρικού κυκλώματος (Α΄Λυκείου)

Φύλλο εργασίας (σχ. έτος 12-13)


Μέτρηση έντασης βαρύτητας με τη χρήση απλού εκκρεμούς (Φωτοπύλη) (Β΄Λυκείου)

Φύλλο εργασίας - Αρχείο Excel (σχ. έτος 12-13)


Διατήρηση της ορμής σε μια "έκρηξη" (Β΄ Λυκείου)

Φύλλα εργασίας εργαστηριακού οδηγού (σχ. έτος 13-14) - Φύλλα εργασίας με τη χρήση φωτοπύλης (σχ. έτος 13-14)

Φύλλο εργασίας ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΚΡΗΞΗ (σχ. έτος 14-15)


Ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις και εφαρμογές (Β΄Λυκείου)

Φύλλα εργασίας (σχ. έτος 12-13)


Νόμος του Ohm (Β΄ Λυκείου και Β' ΕΠΑ.Λ.)

Φύλλα εργασίας2009 - Αρχείο Excel


Παλμογράφος (Β΄ Λυκείου Κατεύθυνσης)

Φύλλο εργασίας - Εγχειρίδιο χρήσης παλμογράφου


Νόμοι των αερίων - επαλήθευση της καταστατικής

εξίσωσης των αερίων (Β΄Λυκείου Κατεύθυνσης Β΄ΕΠΑΛ)

Φύλλα εργασίας - Αρχείο Excel

Φύλλα εργασίας και οδηγίες χρήσης ΣΕΠ (σχ. έτος 12-13)

 

Μέτρηση ταχύτητας ήχου με σωλήνα Kundt

Φύλλo εργασίας(2012)

Με χρήση Multilog (σχ. έτος 12-13)

 

Μέτρηση μήκους κύματος

Φύλλo εργασίας - Αρχείο Excel (σχ. έτος 13-14)


'Ασκηση κρούσης με τα νέα όργανα μηχανικής (Γ΄ Λυκείου)

Φύλλο εργασίας - Στοιχεία οργάνων μηχανικής


"Κανόνι" του GAUSS μία διάταξη για εμπέδωση των εννοιών  του έργου,της ενέργειας και της ορμής(Γ΄ Λυκείου) Φύλλο εργασίας (2012)


Μέτρηση ροπής αδράνειας κυλίνδρου με τη χρήση φωτοπύλης (Γ΄ Λυκείου Κατεύθυνσης)

Φύλλο εργασίας - Αρχείο Excel (σχ. έτος 12-13)


Ανάλυση του λευκού φωτός - Παρατήρηση και καταγραφή διαφόρων φασμάτων (Γ΄Λυκείου Γεν Παιδείας.)

Χρήσιμες διευθύνσεις για φάσματα (2014-2015)

Φύλλο εργασίας - Μήκη κύματος φασμάτων μερικών στοιχείων   -

Πρόσθετο υλικό 1  (2011) Πρόσθετο υλικό 2  (2011)

Το φωτόνιο ταχυδρόμος της πληροφορίας(2012)

Χρώμα φλόγας (2010)