Φυσική Γυμνάσιο PDF  | Εκτύπωση |  E-mail

Κατάλογος ελάχιστου εργαστηριακού εξοπλισμού Γυμνασίων


Ιδέες αξιολόγησης στη Φυσική Α΄ Γυμνασίου (2013-2014)

 

Το αναδιαμορφωμένο φύλλο εργασίας 1 (Α΄Γυμνασίου) (2014-2015)

 

Το αναδιαμορφωμένο φύλλο εργασίας 2 (Α΄Γυμνασίου) (2014-2015)


Το τροποποιημένο φύλλο εργασίας 3 (Α΄Γυμνασίου) (2013-2014)


Το τροποποιημένο φύλλο εργασίας 4 (Α΄Γυμνασίου) (2013-2014)

Διακοπή και βραχυκύκλωμα (Γ΄ Γυμνασίου)

Φύλλο εργασίας(2011)

 

Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση (Β΄ Γυμνασίου)

Φύλλο εργασίας (2014-2015)

Επιπλέον υλικό (SAVE FILE TO YOUR COMPUTER)


Ο Νόμος του Hooke (Β΄Γυμνασίου)  (Ας γράφουμε σωστά το όνομά του)

Φύλλο εργασίας2010 - Αρχείο Excel (2010) - Βιογραφία Hooke (2011)


Δειγματικές διδασκαλίες Φυσικής

Εισαγωγή της έννοιας της πίεσης (Β΄ Γυμνασίου)

Διδακτικοί στόχοι- μαθησιακά εμπόδια (2011)

 

Άνωση (Β΄ Γυμνασίου)

Φύλλο εργασίας(2012-2013)


Μελέτη βρασμού (Β΄ Γυμνασίου)

Φύλλο εργασίας(2012)


Νόμος του Ohm (Γ΄ Γυμνασίου)

Φύλλο εργασίας (2014-2015)


Σύνδεση αντιστατών (Γ΄ Γυμνασίου)

Φύλλο εργασίας Σύνδεση σε Σειρά (2014-2015)

Φύλλο εργασίας Σύνδεση Παράλληλη (2014-2015)

Οδηγίες Χρήσης Πολυμέτρου (2014-2015)


Απλό Εκκρεμές-πειραματικός έλεγχος νόμων (Γ΄ Γυμνασίου)

Φύλλο εργασίας (2012)


Ανάκλαση-Διάθλαση (Γ΄ Γυμνασίου)

Φύλλο εργασίας(2011) -Αρχείο Excel (2011)

Το φωτόνιο ταχυδρόμος της πληροφορίας (2012)

 

 

Παλμογράφος - εισαγωγή (Γ΄ Γυμνασίου)

Εγχειρίδιο χρήσης του μοντέλου των Γυμνασίων(2011)