Ε.Κ.Φ.Ε.

Τι είναι το Ε.Κ.Φ.Ε.;

Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνιστάται και λειτουργεί Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), που αποτελεί κέντρο έρευνας, τεχνικής και οργανωτικής υποστήριξης της εργαστηριακής διδασκαλίας των φυσικών μαθημάτων, παροχής συμβουλών για την οργάνωση των σχολικών εργαστηρίων στις σχολικές μονάδες, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τη λειτουργία των οποίων εποπτεύει.

Σύσταση και λειτουργία Ε.Κ.Φ.Ε. Ν.2986/2002

 

 

 

 

 

Ως Πείραμα χαρακτηρίζεται η οποιαδήποτε έμπρακτη δοκιμή ή εφαρμογή θεωρίας προς άσκηση ή μελέτη και γενικά ο κάθε έλεγχος της θεωρητικής γνώσης. Ειδικότερα όμως πείραμα λέγεται η υπό του ανθρώπου μεθοδική αναπαραγωγή ενός φαινομένου με στόχο την εξακρίβωση της φύσης του, των αιτιών που το προκαλούν και των νόμων από τους οποίους διέπεται αυτό το φαινόμενο.


Απο τη Βικιπαίδια, Την ελεύθερη εγκυκλοπαίδια.

 

 

 

Ο ρόλος του πειράματος στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι να βοηθήσει τον μαθητή να συλλάβει αφηρημένες έννοιες μέσω της χρήσης συγκεκριμένων οργάνων, συσκευών και υλικών. Η δημιουργία πειραμάτων που στηρίζεται αποκλειστικά στη θεωρία χωρίς να στοχεύει σε γνωστική σύγκρουση με τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών, δε συντελεί σε σημαντικό βαθμό στην κατανόηση και αφομοίωση των εννοιών. Το πείραμα δίνει την ευκαιρία στο διδάσκοντα να κάνει παραγωγικές ερωτήσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις τον βοηθά να δείξει στους μαθητές την αδυναμία των ερμηνευτικών προτύπων που οι ίδιοι έχουν κατασκευάσει να ερμηνεύσουν φαινόμενα και καταστάσεις της διαδικασίας.

 

 


Πλεονεκτήματα της χρήσης πειραμάτων στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών


Κινητοποιεί το ενδιαφέρον των μαθητών.

Οι μαθητές εξασκούνται στη συστηματική παρατήρηση φαινομένων που εξελίσσονται.

Βοηθά στην κατανόηση και την εμπέδωση των θεωρητικών εννοιών.

Οι μαθητές εξοικειώνονται με την παρατήρηση, τη διατύπωση συμπερασμάτων, την ερμηνεία και την απεικόνισή τους σε γραφικές παραστάσεις, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούν την επιστημονική ορολογία.

Οι μαθητές αναπτύσσουν τις ψυχοκινητικές τους δεξιότητες (για παράδειγμα αναπτύσσεται η παρατηρητικότητα και η ικανότητα της προσεκτικής και υπεύθυνης χρήσης οργάνων). Εξοικειώνονται με το χώρο του εργαστηρίου και συμμετέχουν ενεργά σε αυτό, ακολουθώντας σωστά όλες τις οδηγίες και τους κανόνες ασφάλειας.

Διαπιστώνουν τις ιδιότητες ουσιών και υλικών και έρχονται σε επαφή με επιστημονικά όργανα και συσκευές..