ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ PDF  | Εκτύπωση |  E-mail

Συνάδελφοι,

έχει ολοκληρωθεί η αναμόρφωση των φύλλων εργασίας των εργαστηριακών ασκήσεων 1 (Μετρήσεις μήκους - Μέση τιμή) και 2 (Μετρήσεις χρόνου - Η Ακρίβεια).Τα φύλλα εργασίας έχουν αναρτηθεί στο menu ΦΥΣΙΚΗ - Γυμνάσιο.
Το συνοδευτικό υλικό των Φ.Ε.,όμως, είναι πολύ ¨βαρύ¨ για να αναρτηθεί στο site. Όποιος επιθυμεί το συνοδευτικό υλικό των συγκεκριμένων φύλλα εργασίας, καθώς και τα επόμενα που ετοιμάζονται, ας επικοινωνήσει για του αποσταλούν.