Φυσική

Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής Γυμνασίου: Άνωση – Πλεύση -Πυκνότητα 

Παρουσίαση (13-3-2018)

Φύλλα Εργασίας (13-3-2018)

Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής Λυκείου: TRACKER – ψηφιακό εργαλείο επεξεργασίας πειραματικών δεδομένων

Μπορείτε να κατεβάσετε το εργαλείο και τις οδηγίες χρήσης από τη διεύθυνση: https://physlets.org/tracker/

Τα βίντεο από τα πειράματα που επεξεργαστήκαμε στο εργαστήριο: robotελεύθερη πτώσηκεκλιμένο επίπεδο