Εργαστηριακές ασκήσεις με φωτοπύλες (2018-2019)

Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής με τη χρήση φωτοπυλών

Διατήρηση της Ορμής σε μια Έκρηξη (14-2-2019)

Μελέτη και Έλεγχος της Διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας στην Ελεύθερη Πτώση Σώματος (14-2-2019)

Ευθύγραμμη Ομαλά Επιταχυνόμενη Κίνηση (14-2-2019)

Λειτουργία Φωτοπύλης (14-2-2019)